ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


Izjava o povjerljivosti

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o povjerljivosti. Službenim web stranicama https://www.dekaform.hr upravlja DEKAFORM društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: Dekaform d.o.o.) sa sjedištem u Zagrebu na adresi: Nova cesta 119, registrirano u Trgovačkom sudu Zagreb, MB: 3986586, OIB: 72962340729.

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice. Dekaform d.o.o. prikuplja podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju njihovih dužnosti. Svi zaposlenici društva Dekaform d.o.o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti. Dekaform d.o.o. prije prikupljanja podataka informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka i daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Ni pod kojim uvjetima nećemo bez Vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim zakonima RH.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti Upravi društva Dekaform d.o.o.
Izjava se primjenjuje od 07.06.2018. do opoziva od strane društva Dekaform d.o.o.

Koje podatke prikupljamo

Osobne podatke prikupljamo prije svega radi:
1. osiguravanja pružanja tražene usluge (izrada ponuda)
2. što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
U svrhu obavljanja osnovne djelatnosti društvo Dekaform d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke:
• ime i prezime kontakt - osobe pravne ili fizičke osobe koja pošalje upit te njezinu adresu e-pošte i broj telefona
• ime i prezime osoba koje pristupe edukacijskim programima za koje izdajemo uvjerenja o provedbi edukacije
• ime i prezime te funkciju ili radno mjesto osoba koje su uključene u procese uspostave ili provedbe normiranih sustava upravljanja, kada se ta imena navode u dokumentaciji sustava upravljanja
• ime i prezime te ostale osobne podatke koje kandidat za zapošljavanje u svom CV-u samoinicijativno pošalje na našu adresu

Zaštita osobnih podataka

Općom uredbom o zaštiti podataka uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Kontakt podaci odgovorne osobe za zaštitu osobnih podataka društva Dekaform d.o.o.:
Nova cesta 119, 10000 Zagreb
+385 (0)1 3096-172
info@dekaform.hr

Odgovorna osoba za zaštitu osobnih podataka:
• vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
• upozorava zaposlenike na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
• upoznaje sve osobe koje sudjeluju u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
• omogućava ostvarivanje prava ispitanika u vezi zaštite osobnih podataka,
• surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Odgovorna osoba za zaštitu osobnih podataka dužna je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti odgovorne osobe za zaštitu osobnih podataka.
Ukoliko želite u našim evidencijamada obrišemo vaše osobne podatke, preuzmite, popunite i pošaljite nam

Zahtjev za brisanje osobnih podataka.


The site was designed with Mobirise