Sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001:2015


Zašto ISO 14001?
Racionalno trošenje prirodnih resursa i sprečavanje onečišćenja okoliša je danas top tema i svaka organizacija treba u tome sudjelovati. Certifikat je pitanje statusa organizacije i potvrda svim zainteresiranim stranama da organizacija vodi brigu o okolišu i da poštuje sve primjenjive zakonske zahtjeve.

Kako uspostaviti ISO 14001?
Prvo treba identificirati aspekte okoliša i odrediti značajne, a zatim se provode aktivnosti u svrhu smanjenja njihovog utjecaja na okoliš i zadovoljavanja ostalih zahtjeva norme. Za one koji već imaju uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom proširenje na sustav upravljanja okolišem će biti jednostavno jer su zahtjevi kompatibilni.

Primjenjive norme
ISO 14001:2015 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi i smjernice za primjenu

Start a website with Mobirise