Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema ISO 45001:2018


Zašto ISO 45001?
Više od 7 600 ljudi svakodnevno umire od nesreća ili bolesti povezanih s radom - što je više od 2,78 milijuna godišnje. Teret ozljeda na radu i profesionalnih bolesti je značajan, kako za poslodavce, tako i za šire gospodarstvo, što rezultira gubitkom od prijevremenih mirovina, odsustvom osoblja i rastom premija osiguranja. Uspostava ovog sustava upravljanja će pomoći organizacijama smanjiti taj teret pružanjem okvira za poboljšanje sigurnosti zaposlenika, smanjenje rizika na radnom mjestu i stvaranje boljih i sigurnijih radnih uvjeta.

Kako uspostaviti ISO 45001?
Aktualna zakonska Procjena rizika organizacije je polazište za uspostavu sustava pa je treba kritički pregledati i identificirati one opasnosti za koje je potrebno poduzeti dodatne sigurnosne mjere kako bi rizici bili na prihvatljivoj razini. Ispunjavanjem ostalih zahtjeva norme postiže se trajno poboljšavanje sustava. Za one organizacije koje već imaju uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom, a posebno okolišem, primjena ovog sustava će biti jednostavna jer su zahtjevi kompatibilni. 

Primjenjive norme
ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu — Zahtjevi s uputama za upotrebu 

Built with Mobirise - Check this