Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015


Zašto ISO 9001?
Svaka organizacija može o sebi misliti da je dobra, ali ako za to ima i certifikat od nepristrane i akreditirane organizacije onda je to vjerodostojna potvrda. Zbog toga se posjedovanje certifikata traži u natječajima, a i očekuje se od svake organizacije koja drži do sebe da ga ima.

Kako uspostaviti ISO 9001?
Treba utvrditi procese potrebne za sustav upravljanja kvalitetom, odrediti njihov slijed i međusobno djelovanje, kriterije i metode za upravljanje tim procesima, osigurati dostupnost potrebnih resursa i informacija nužnih za potporu pri provođenju i nadziranju tih procesa, nadzirati, mjeriti i analizirati te procese i provoditi postupke nužne za ostvarivanje planiranih rezultata i trajno njihovo poboljšavanje.

Primjenjive norme
ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi
ISO 9000:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom – Osnove i riječnik

Mobirise site software - Get more