Održavanje sustava upravljanja


Zašto koristiti uslugu održavanja?
Uslugu održavanja korisno je primijeniti iz jednog ili više razloga;
- sustav još nije saživio u praksi
- sustav je potrebno osvježiti novim izdanjem norme 
- prezauzetost raspoloživog kadra operativnim poslovima
- potreba za stručnim i nepristranim savjetovanjem
- načelni je stav organizacije da koristi vanjske usluge

Što uključuje održavanje?
Konzultantske usluge uključuju sve aktivnosti održavanja i razvoja sustava potrebne za održavanje valjanosti certifikata:
1. Izrada programa godišnjeg održavanja sustava 
2. Dodatna osposobljavanja vezana za sustav
3. Revidiranje dokumentacije
4. Nadziranje primjene sustava
5. Provjera sukladnosti sustava
6. Rješavanje nesukladnosti u sustavu
Konzultantske usluge za održavanje sustava upravljanja mogu uključiti i uspostavu dodatnih sustava integriranjem u postojeći sustav.

Primjenjive norme
Norme iz područja pružanja usluga

This website was started with Mobirise