INTEGRIRANI SUSTAVI UPRAVLJANJA


 

Za ponudu sa cijenom i prijedlogom programa uvođenja integriranog sustava upravljanja kliknite na:
Osnovne značajke


- primjena zajedničke dokumentacije za više pojedinih sustava
- provođenje zajedničkih postupaka provjere (audita) sustava
- certifikati se izdaju za svaki sustav posebno
- u pravilu se u sustav upravljanja kvalitetom integriraju drugi sustavi
- integrirani sustav se može odmah uvoditi, uvesti revizijom dva ili više
  postojećih sustava ili uvesti prilikom uvođenja novog dodatnog sustava


Konzultantske usluge
 

Konzultantske usluge uključuju sve aktivnosti od planiranja uspostave sustava do certificiranja:

1. Izrada programa uspostave sustava
2. Osnovno osposobljavanje (za svaki pojedini sustav)
3. Definiranje procesa
4. a)  Identifikacija aspekata okoliša (za ISO 14001)
4. b)  Identifikacija značajne upotrebe i potrošnje energije (za ISO 50001)
4. c)  Prepoznavanje opasnosti i ocjenjivanje rizika (za ISO 45001)
4. d)  Analiza opasnosti i utvrđivanje KKI-a (za HACCP)
5. Izrada dokumentacije
6. Primjena sustava
7. Osposobljavanje internih auditora
8. Provjera sukladnosti sustava
9. Rješavanje nesukladnosti u sustavu


Primjenjive norme

Primjenjuju se norme koje se primjenjuju na pojedine sustave


Razlozi za primjenu

- postoje razlozi za primjenu više pojedinih sustava
- troškovi uvođenja su manji nego za odvojene sustave
- troškovi održavanja su manji nego za odvojene sustave
- jedinstveni sustav omogućuje bolje upravljanje organizacijom


Dekaform d.o.o., Nova cesta 119, 10000 Zagreb, tel (01) 3096-172,  fax (01) 3095-091, e-mail: dekaform@inet.hr

Zaštita osobnih podataka