ISO 50001 SUSTAV UPRAVLJANJA ENERGIJOM


 

Za ponudu sa cijenom i prijedlogom programa
uvođenja sustava kliknite na:


NOVO! Edukacija preko interneta
on-line tečaj ISO 50001. Probajte, besplatno je.
Zašto ISO 50001?

Danas su gotovo sve organizacije prisiljene na štednju energije i u tome su manje ili više uspješne. Uspostavom sustava upravljanja energijom osigurava se sistematičan pristup racionalnoj potrošnji energije, a da pri tome to nije na štetu kvalitete proizvoda i usluga ili uvjeta rad. Certifikat je pitanje statusa organizacije i potvrda svim zainteresiranim stranama da organizacija učinkovito koristi energiju, da brine o okolišu i da poštuje sve primjenjive zakonske zahtjeve.


Kako uspostaviti ISO 50001?

Prvo treba identificirati značajne upotrebe i potrošnje energije, a zatim se dalje provode aktivnosti u svrhu njihovog smanjenja i zadovoljavanja ostalih zahtjeva norme. Za one koji već imaju uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom proširenje na sustav upravljanja energijom će biti jednostavno jer su zahtjevi kompatibilni.


Primjenjive norme

ISO 50001:2011 Sustavi upravljanja energijom – Zahtjevi i smjernice za primjenu
ISO 19011:2011 Vodič za auditiranje sustava upravljanja


Dekaform d.o.o., Nova cesta 119, 10000 Zagreb, tel (01) 3096-172,  fax (01) 3095-091, e-mail: dekaform@inet.hr

Zaštita osobnih podataka