O NAMA


 
Područje konzalting usluga


Osnovna djelatnost tvrtke, od njezinog osnivanja 1992. godine, su konzultantske usluge na području uspostavljanja normiranih sustava upravljanja kvalitetom. To su sustavi upravljanja okolišem, energijom, sigurnošću hrane te zdravljem i sigurnošću na radu prema normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000 i ISO 45001 te uspostavu HACCP sustava u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Stručnost osoblja

Osobno iskustvo konzultanata na ovim poslovima veće je od 25 godina. U tom razdoblju stečena su praktična iskustva na uvođenju sustava u organizacijama različitih veličina i djelatnosti, od obrtničkih organizacija do ministarstva. Razvijeni su vlastiti programi uvođenja sustava kojima se kroz tečajeve i radionice kod naručitelja ujedno i uvodi sustav. Naše reference najbolji su pokazatelj stručnosti i iskustva konzultanata.

Programi osposobljavanja za korisnike

U okviru konzultantskih usluga Dekaform obavlja osposobljavanje osoblja po vlastitim programima koji pokrivaju potrebe znanja osoblja organizacije za pristup certificiranju. Održao je preko 360 tečajeva za više od 3800 polaznika i osposobio više od 1200 internih auditora.

Neovisno o tome uspostavljena je edukacije preko interneta namijenjena organizacijama i pojedincima koji imaju potrebu za stjecanjem ili potvrđivanjem znanja s područja normiranih sustava upravljanja u organizacijama.

Naša politika

S našim partnerima želimo osigurati odnos uzajamne koristi u kojem ćemo nastojati ispuniti sve njihove zahtjeve i očekivanja.

Na osnovu vlastitih znanja i iskustava te iskustava najboljih uzora u svijetu trajno ćemo poboljšavati djelotvornost i učinkovitost naših usluga.

Promovirat ćemo uspostavu sustava upravljanja prema međunarodno prihvaćenim normama i poticati neodlučne da pristupe njegovoj uspostavi i primjeni.


Slobodanka Lovenjak, direktorica
Zagreb, studenog 2017.
Dekaform d.o.o., Nova cesta 119, 10000 Zagreb, tel (01) 3096-172,  fax (01) 3095-091, e-mail: dekaform@inet.hr

Zaštita osobnih podataka